ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
เวลา : 17:26:55
 
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่แก่เกษตรกร ได้เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2562
ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ สพก. แม่สะเรียง บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ และให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร ได้เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2562 โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงสุด
ภายในงาน มีกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางการเกษตร และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์  
001400627
close/ปิดหน้าต่างนี้