ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 15:41:36
 
เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ด้วยเทศบาลตำบลช้างเผือก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย กิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ กิจกรรมการเล่นเกมรับของรางวัล รวมไปถึงการแสดงความสามารถจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และโรงเรียนวัดเจ็ดยอด อีกด้วย
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 0-5321-7923

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กานติมา เชาว์ทอง  
001356011
close/ปิดหน้าต่างนี้