ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 15:27:01
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กำหนดจัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "เด็กลำปาง จิดอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0" ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กำหนดจัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กลำปาง จิดอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีในทางสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของเด็ก เยาวชนในยุค 4.0
หลักเกณฑ์การประกวด เป็นการประกวดแบบทีม ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเป็นทีมนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง และศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา วงดุริยงค์ 1 ทีม ประกอบด้วย คฑากร จำนวนไม่เกิน 4 คน ผู้บรรเลงไม่เกิน 40 คน ผู้แสดงประกอบไม่เกิน 15 คน พร้อมอุปกรณ์การแสดง เช่น ธง ร่ม พัด หมวก ริบบิ้น พู่คฑาไม้สั้น ฯลฯ ใช้เวลาในการบรรเลง 15 นาที เพลงที่ใฃ้ในการแสดงและบรรเลงจะต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ล้อเลียนการเมืองและสังคม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมารยาทของการประกวดอย่างเคร่งครัด
สำหรับรางวัลการประกวดวงดุริยางค์ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 13,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีมนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ผู้สื่อข่าว : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์  
001356020
close/ปิดหน้าต่างนี้