ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 15:25:10
 
กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในงานแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในงานแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในงานแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อคันหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12
สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงาน จะแข่งขันใน 25 สาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารปูกระเบื้อง เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอาคาร ก่ออิฐ ไม้เครื่องเรือน การประกอบมุมไม้ เทคโนโลยีระบบการทำความเย็น กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่น หรือ ครีเอทีฟ เช่น จัดดอกไม้ แฟชั่นเทคโนโลยี กราฟฟิคดีโซน์ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซต์ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตเมคคาทรอนิกส์ เขียบแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม เช่น แต่งผม ประกอบอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่ม และ กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น เทคโนโลยียานยนต์ สีรถยนต์ เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน มีสัญชาติไทย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2542 -2547 ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นผู้เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2539 -2547 ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือ การแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนามาตรกฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานและ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดาว์นโหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 4988 หรือ สายด่วน 1506 กด 4 ได้ทุกวัน เวลาราชการ

ผู้สื่อข่าว : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์  
001356018
close/ปิดหน้าต่างนี้